“Sau cuộc họp tại Học viện Quân y ngày 20/12/2020 về tiến độ nghiên cứu, phát triển vắc-xin, các đơn vị đã rút ngắn thời gian thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của vắc-xin NanoCovax từ 6 tháng xuống 3 tháng, dự kiến giai đoạn 3 sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian để cuối quý 3, đầu quý 4 chúng ta sẽ có vắc-xin của Việt Nam”.

 Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam

Phó Thủ tướng nhắc lại ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể có những biến đổi, tiếp tục tồn tại một số năm nữa. “Cho đến giờ phút này nhiều khả năng các vắc-xin phòng COVID-19 đều phải tiêm nhắc lại chứ không phải 1 đợt, hay 1 năm là xong. Dân số Việt Nam là 100 triệu người, vì vậy, chúng ta phải bằng các giải pháp để có vắc-xin của Việt Nam không chỉ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, mà còn chuẩn bị để ứng phó với những dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai”, Phó Thủ tướng nói.

Không tự nhập khẩu vắc-xin phòng COVID-19

Cũng tại cuộc họp, sau khi báo cáo về tình hình triển khai tiêm vắc-xin AstraZeneca, thông tin nhiều người hiểu rằng các công ty được nhập vắc-xin phòng COVID-19 về Việt Nam để tiêm, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19. Vì vậy, Bộ Y tế không có chủ trương để các công ty, doanh nghiệp tự nhập khẩu vắc-xin phòng COVID-19 để tiêm.

Hiện nay, các công ty sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 được cấp phép trên thế giới đều có mối liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế. Những vắc-xin được Bộ Y tế cấp phép tại Việt Nam, chỉ các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vắc-xin mới được nhập khẩu, nhưng việc tiêm vắc-xin hiện nay phải theo sự điều phối chung của Bộ Y tế. Việc tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 phải do các cơ sở y tế của ngành y tế thực hiện.