Những nơi nào nhận cấp mới hoặc cấp lại thẻ BHYT theo mẫu mới?

Bạn đọc hỏi: Gia đình tôi đang có nhu cầu cấp lại và cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để khám chữa bệnh. Vậy chúng tôi đến nơi nào để xin cấp lại thẻ? Thủ tục xin cấp lại thẻ BHYT như thế nào?
02/04/2021 8:21:36585
 

 

Người dân đăng ký xin cấp mới lại BHYT tại cơ quan BHXH.

 

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Theo Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thẻ BHYT mẫu mới được cấp lại sau khi BHXH các tỉnh sử dụng hết phôi thẻ BHYT mẫu cũ. Việc cấp thẻ BHYT mẫu mới cho các trường hợp sau:

- Người mới tham gia BHYT.

- Người tham gia bị mất thẻ BHYT.

- Người tham gia bị rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.

Trong giai đoạn chuyển đổi từ thẻ BHYT mẫu cũ sang mẫu mới, những người đang sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để đi khám chữa bệnh BHYT và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in, đổi thẻ BHYT (trừ các trường hợp nêu trên).

Những nơi nhận hồ sơ cấp mới, cấp lại thẻ BHYT cụ thể:

Tại cơ quan BHXH với những trường hợp: Người được tổ chức BHXH đóng BHYT; người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT; người tham gia BHYT theo hộ gia đình; người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đổi thẻ BHYT; người đã hiến bộ phận cơ thể.

Tại đại lý thu BHXH, BHYT với những trường hợp: Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT; người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Tại UBND xã với những trường hợp: Người được ngân sách nhà nước đóng BHYT; người được tổ chức BHXH đóng BHYT.

Tại doanh nghiệp: Người tham gia BHYT đóng tại doanh nghiệp, nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

Tại trường học: Học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường, nộp hồ sơ cho nhà trường.

Do đó, những thành viên gia đình bạn căn cứ cụ thể vào loại hình BHYT đang tham gia để tiến hành cấp mới.

Về mặt thủ tục, hồ sơ, người tham gia kê khai tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Đối với người hiến bộ phận cơ thể: Có thêm Giấy ra viện ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”.

Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

XM/Báo Tin tức

Tiện ích

THỜI TIẾT                                        XỔ SỐ      

LỊCH VẠN NIÊN                                BẢN ĐỒ

CUNG HOÀNG ĐẠO                         GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

back-to-top.png